Energideklarationer
 

En ny lag om energideklarering av byggnader träder i kraft den 1 januari 2006. Syftet är att effektivisera energianvändningen i byggnader och utnyttja den besparingspotential som finns. Utgångspunkten är ett EG-direktiv från 2002 om byggnaders energiprestanda. Detta ställer krav på fastighetsägarna att kartlägga åtgärder som leder till en faktisk energibesparing. Övergångsregler kommer att gälla under perioden 2006-2008.

 

Energideklaration ska upprättas för:

 

Lagen gäller inte fritidshus, industribyggnader, jordbrukets ekonomibyggnader och byggnader för religiösa ändamål.

 

Läs mer om energideklaration på Boverkets hemsida

 

Referensdokument :

- EG-direktivet

- Svensk lagtext

- Frågor & svar om energideklaration

 

 

 

Vi hjälper er att kartlägga möjliga åtgärder och analysera vilka av dessa som är lönsamma att genomföra.