ENERGIEFFEKTIVISERING
- Sänk dina kostnader för Din energianvändning  Andrejs Ritums

 

Vi hjälper Dig att hitta lönsamma åtgärder i Din fastighet. Vår opartiska roll gör att vi inte är bundna till speciella produkter eller företag. Samtidigt har vi ett brett kontaktnät av specialister inom olika områden. Vi föreslår åtgärder inom VVS, Bygg och El.

 

Tjänster vi erbjuder:
 
  • Energironder
  • Energikartläggning
  • Energideklarationer
  • Rådgivning
  • Termografering

 

 


Avancerad termografering för lokalisering av värmeläckor i byggnader.

 

RITUMS Energy Consulting KB är verksamt främst inom bygg- och fastighetsbranschen men även inom industrisektorn. Vi har ett gediget kunnande och erfarenhet av energihushållning för bostäder, lokaler och industri förvärvat genom egen verksamhet sedan 1994 samt fleråriga anställningar inom byggkonsultföretag och energibolag.

 
Ritums Energy Consulting KB
Telefon
E-post
Skolgatan 1A
172 31 Sundbyberg
SWEDEN
Kontor: 08-29 54 41
Mobil: 070-92 99 933