Med hjälp av en värmekamera kan ett föremåls värmestrålning (infraröda strålning) mätas och avbildas. Värmestrålningens intensitet har en mycket nära koppling till föremålets yttemperatur vilket gör det möjligt för kameran att beräkna och visa yttemperaturen från föremålet. 

I byggnadstekniska tillämpningar används termografering för att dokumentera och analysera yttemperaturfördelningen i byggnadens klimatskal. Huvudsyftet med termografering av byggnader är att upptäcka och fastställa omfattningen av fel och brister i omslutande byggnadsdelar – väggar, golv och tak, samt föreslå rätt åtgärd för att avhjälpa bristerna.


Produktblad >>
Ritums Energy Consulting KB
Telefon
E-post
Skolgatan 1A
172 31 Sundbyberg
SWEDEN
Kontor: 08-29 54 41
Mobil: 070-92 99 933