Våra tjänster

Vi hjälper Dig att hitta lönsamma åtgärder i Din fastighet. Vår opartiska roll gör att vi inte är bundna till speciella produkter eller företag. Samtidigt har vi ett brett kontaktnät med specialister inom olika områden. Vi föreslår åtgärder inom VVS, Bygg och El. 

Vi går igenom Din anläggning, gör mätningar om det behövs, bedömer lönsamheten, föreslår åtgärder samt om så önskas, medverkar till att åtgärderna blir genomförda i:

 • Bostadshus
 • Kontor
 • Lokaler
 • Industri

 

Vi utför:

 • Energikartläggningar

 • Elkvalitetkartläggningar

 • Mätningar

 • Termografering

 • Energiberäkningar

 • Lönsamhetsanalyser

 • Projektering av Bygg- och VVS-åtgärder

 • Upprättande av upphandlingsunderlag

Vi arbetar också i ett konsultnätverk i Baltikum för utveckling av gränsöverskridande affärer.

 

Energironder

En Energirond tar någon eller några dagars effektiv arbetstid i anspråk. Resultatet presenteras i en kortfattad skriftlig rapport. 

Energikartläggningar

En Energikartläggning är en mer detaljerad genomgång som även omfattar mätningar. Den tar några dagar mer i anspråk än Energironden. Resultatet presenteras i en mer detaljerad skriftlig rapport. 

Termografering

Termografering används för att upptäcka värmeläckage som påverkar Din värmekostnad. Vi hjälper Dig att hitta värmeläckage i Din byggnad med hjälp av värmekamera.

Värmekameran mäter och avbildar värmestrålningen (infraröd strålning) från väggar, fönster, golv och tak. En analys av de infraröda bilderna (termogrammen) stäms av mot eventuella svagheter i byggnadens konstruktion.

Kostnadsberäkning

För offert vänligen kontakta Andrejs Ritums på något av nedanstående telefonnummer eller mail adress.

Ritums Energy Consulting KB Skolgatan 1A
172 31 Sundbyberg
SWEDEN

Tel kontor: 08-29 54 41
Tel mobil: 070-92 99 933

e-post info@ritumsenergy.se